Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

povodňový plán obce Malá Bystřice

Obec s rozšířenou působností:

Vsetín

Kraj:

Zlínský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb.:

Povodí Moravy, s.p.

Č.j.: PM26253/2014-219/Ju

Podpis: Ing. Marek Viskot

Dne: 18.06.2014

 

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

MěÚ Vsetín, odbor životního prostředí

Podpis: Ing. Jindra Tesařová

Dne: 16.04.2014, č.j. MUVS 12925/2014

 

Schválení povodňového plánu obce:

Podpis: ...

Dne: ..., č.j. ...

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 21.7.2014

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm


 | nahoru |

16.07.2014, publikována: 21.7.2014