Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 49
Datum vytvoření výpisu: 01.06.2014
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000 Praha

283 891 564

283 892 662

Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000

222 860 111

283 892 662

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno
Lieberzeitova 14, čp. 748, 61400 Brno

545 545 111

545 545 100

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín
třída Tomáše Bati čp. 3792, 76001 Zlín

577 690 468

 

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, čp. 2050, 14306 Praha

244 031 111

244 032 500

ČHMÚ - pobočka Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 011

541 421 018

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 022

541 421 018

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 031

541 421 019

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 072

541 421 019

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

HZS Zlínského kraje
Přílucká čp. 213, 76001 Zlín

950 670 111

950 670 333

HZS - Územní odbor Vsetínsko
Železničního vojska čp. 1347, 75701 Valašské Meziříčí

950 681 111

950 681 333

HZS - Územní odbor Vsetínsko, pracoviště Valašské Meziříčí
Železničního vojska čp. 1347, 75701 Valašské Meziříčí

950 681 111

950 681 333

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží čp. 600, 76001 Zlín

577 006 711

577 006 746

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Územní pracoviště Vsetín
4. května čp. 287, 75501 Vsetín

571 498 011

 

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Moravy, státní podnik
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 637 111

541 211 403

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku
Dřevařská 11, čp. 932, 60175 Brno

541 637 202

541 637 210

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink
Dřevařská čp. 11, 60175 Brno

541 637 250,541211737-stáláhav.apov.služba

 

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava
U Dětského domova 4, čp. 263, 77211 Olomouc

585 711 217;585711211;585711215

585 711 214

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí
Hemy čp. 21, 75701 Valašské Meziříčí

571 685 091

571 623 745

VD Bystřička
čp. 50, 75624 Bystřička

571 443 119

 

VD Karolinka
Na Marečkově čp. 351, 75605 Karolinka

571 450 269

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112

název

telefon

fax

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27, čp. 935, 17089 Praha 7

974 811 111

 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J.A.Bati čp. 5637, 76001 Zlín

974 662 111

974 661 970

Policie ČR, Územní odbory Vsetín
Hlásenka čp. 1516, 75523 Vsetín

974 680 229

974 680 900

PČR - Obvodní oddělení Vsetín
Hlásenka čp. 1516, 75523 Vsetín

974 680 651

974 680 768

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 8, čp. 874, 40502 Děčín

840 850 860

371 102 008

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 1, čp. 499, 65702 Brno

532 221 111

545 578 571

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

Český rybářský svaz, o.s.
Nad Olšinami 31, čp. 282, 10000 Praha

274 811 751

274 811 754

ČRS Výbor územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko
Jahnova 14, čp. 890, 70900 Ostrava - Mariánské Hory

596 620 583

596 620 078

ČRS MO Vsetín [7045]
Na Dolansku čp. 477, 75501 Vsetín

734 376 889

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
K majáku čp. 5001, 76123 Zlín

577 432 891

577 433 350

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 262 111

495 262 391

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín
U Skláren čp. 781, 75501 Vsetín

956 957 111

571 489 832

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

Vodovody a kanalizace Vsetín
Jasenická čp. 1106, 75511 Vsetín

571 484 011

571 431 910

Státní správa 

název

telefon

fax

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, čp. 1442, 10010 Praha

267 121 111

267 310 308

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Krajský úřad - Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati čp. 3792, 76190 Zlín

577 043 111,krizovýtel.577043172

577 043 152

Městský úřad Vsetín
Svárov čp. 1080, 75524 Vsetín

571 491 111

571 419 278

MěÚ Vsetín - Odbor životního prostředí
Svárov čp. 1080, 75524 Vsetín

571 491 703,605256167

571 491 720

Obecní úřad Malá Bystřice
Malá Bystřice čp. 55, 75627

571 443 570

 

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, čp. 100, 12000 Praha

227 010 142

 

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj
Lazy V čp. 654, 76001 Zlín

577 210 796

577 211 481

Krajská veterinární správa - Inspektorát Vsetín
Smetanova čp. 1484, Vsetín

571 412 033

571 413 007

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

KVV Zlín
Štefánikova čp. 167, 76030 Zlín

973 458 801

973 458 800

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Český červený kříž (ČČK)
Thunovská 18, čp. 183, 11800

251 104 111

251 104 265

Oblastní spolek ČČK Vsetín
4. května čp. 252, 75501 Vsetín

571 413 029

571 413 030

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
U Nemocnice čp. 980, 75742 Valašské Meziříčí

571 758 111

 

Vsetínská nemocnice a. s
Nemocniční čp. 955, 76275 Vsetín

571 818 111

571 419 295

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
L Váchy čp. 602, 76001 Zlín

577 056 935

577 056 918

Zdravotnická záchranná služba Vsetín
Nemocniční čp. 940, Vsetín

571 420 305

 

 

Soubor: kontakty-subj_2.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

16.07.2014, publikována: 21.7.2014