Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 66
Datum vytvoření výpisu: 18.09.2013
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín
třída Tomáše Bati čp. 3792, 76001 Zlín

577 690 468

 

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

ČHMÚ - pobočka Ostrava
K Myslivně 3, čp. 2182, 70800 Ostrava

596 900 111

596 910 289

Letecká meteorologická služba
K Myslivně 3, čp. 2182, Ostrava - Poruba

596 900 259

596 900 251

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

HZS Zlínského kraje
Přílucká čp. 213, 76001 Zlín

950 670 111

950 670 333

HZS - Územní odbor Vsetínsko
Železničního vojska čp. 1347, 75701 Valašské Meziříčí

950 681 111

950 681 333

HZS - Územní odbor Vsetínsko, pracoviště Valašské Meziříčí
Železničního vojska čp. 1347, 75701 Valašské Meziříčí

950 681 111

950 681 333

HZS - Územní odbor Zlín
Přílucká čp. 213, 76001 Zlín

950 670 111

950 670 333

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

Veteriární klinika
Revoluční čp. 1506, 68601 Uherské Hradiště

 

 

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Moravy, státní podnik
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 637 111

541 211 403

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku
Dřevařská 11, čp. 932, 60175 Brno

541 637 202

541 637 210

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava
U Dětského domova 4, čp. 263, 77211 Olomouc

585 711 217;585711211;585711215

585 711 214

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí
Hemy čp. 21, 75701 Valašské Meziříčí

571 685 091

571 623 745

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112

název

telefon

fax

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J.A.Bati čp. 5637, 76001 Zlín

974 662 111

974 661 970

Policie ČR, Územní odbory Vsetín
Hlásenka čp. 1516, 75523 Vsetín

974 680 229

974 680 900

PČR - Obvodní oddělení Jablůnka
čp. 99, 75623 Jablůnka

974 680 731

571 452 333

PČR - Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května čp. 599, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

974 680 750

974 680 758

PČR - Obvodní oddělení Valašské Meziříčí
Vsetínská čp. 378, 75701 Valašské Meziříčí

974 680 760

974 680 768

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
Guldenerova 19, čp. 2577, 30338 Plzeň

840 840 840

371 102 008

ČEZ, a.s. - poruchy
Duhová 2, čp. 14442, 14053

840 850 860

 

ČEZ a.s. Valašské Meziříčí
Sokolská čp. 45, 75701 Valašské Meziříčí

840 840 840,840850860

596 612 388

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 8, čp. 874, 40502 Děčín

840 850 860

371 102 008

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II čp. 1718, 14021 Praha

220 221 111

220 226 918

Rozvodné závody Valašské Meziříčí
Sokolská čp. 45, Valašské Meziříčí

571 683 130

 

RWE
Limuzská 12, čp. 3135, 10800 Praha

840 113 355

 

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 96, čp. 940, 40001 Ústí nad Labem

475 325 131

475 325 130

RWE - Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 6, čp. 2748, 70272 Ostrava

123 9 

 

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 1, čp. 499, 65702 Brno

532 221 111

545 578 571

RWE Energie, a.s.
Klíšská čp. 940, 40117 Ústí nad Labem

840 113 355,1239(pohotovost)

 

RWE Transgas, a.s.
Limuzská čp. 3135, 10098 Praha

267 971 111

 

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 70272 Ostrava

840 113 355

 

Severomoravská energetika a.s.
Jeremenkova čp. 8, Nový Jičín

840 850 860

 

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Valašské Meziříčí
Husova 25, čp. 922, 77501 Valašské Meziříčí

571 622 864

 

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Vsetín
Jasenická čp. 1414, 75501 Vsetín

571 413 415-7

 

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

ČRS MO Rožnov pod Radhoštěm [7033]
75661 Rožnov pod Radhoštěm

724 218 404

 

ČRS MO Valašské Meziříčí [7042]
Podlesí čp. 279, 75701 Valašské Meziříčí

571 622 666

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Mikoláše Alše čp. 573, 75701 Valašské Meziříčí

571 612 102

571 612 114

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
K majáku čp. 5001, 76123 Zlín

577 432 891

577 433 350

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín
U Skláren čp. 781, 75501 Vsetín

956 957 111

571 489 832

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - provoz Valašské Meziříčí
Jesenická čp. 1106, 77501 Valašské Meziříčí

571 674 508

 

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

Moravská vodárenská, a.s.
tř. T. Bati čp. 383, 76049 Zlín

840 668 668

 

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou čp. 290, 68636 Uherské Hradiště

+42 057 2530111

+42 057 2551118

Vodovody a kanalizace Vsetín
Jasenická čp. 1106, 75511 Vsetín

571 484 011

571 431 910

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - provoz Valašské Meziříčí
Jesenická čp. 1106, 77501 Valašské Meziříčí

571 674 508

 

Technické služby 

název

telefon

fax

TS Valašské Meziříčí s.r.o.
M. Alše čp. 833, 75101 Valašské Meziříčí

571 611 625

571 611 542

Telekomunikace 

název

telefon

fax

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2, čp. 2819, 13000 Praha

972 225 555

972 225 556

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů čp. 227.25, 11000 Praha

+42 022 1131111

 

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 2, čp. 266, Praha Praha

800 222 777

271 481 750

Telefonica O2 Czech repulic, a.s.
Růžová čp. 1238, 68601 Uherské Hradiště

+42 084 0114114

 

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 1, čp. 2144, 14900 Praha

603 601 111

603 604 606

Vodafone Czech Republic a.s.
Masarykovo náměstí čp. 37, Uherské Hradiště

420 800 777777

 

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Krajský úřad - Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati čp. 3792, 76190 Zlín

577 043 111,krizovýtel.577043172

577 043 152

Městský úřad Valašské Meziříčí
Náměstí čp. 7, 75701

571 674 111

571 611 043

Městský úřad Valašské Meziříčí - vodoprávní úřad
Soudní čp. 1221, 75701

571 674 206

571 611 043

Veterinární asanační podniky 

název

telefon

fax

Asanace, s.r.o. Žichlínek
pošta Lanškroun čp. 176, 56331 Žichlínek

465 350 222

465 394 229

ASAP s.r.o.
čp. 145, 58256 Věž

569 408 111

569 423 864

ASAVET, spol. s r.o.
33401 Biřkov 43, pošta Přeštice

376 393 283

376 393 483

INPOST, spol. s r.o.  pobočka Uherské Hradiště
Moravní nábřeží 299 čp. 299, 68601 Uherské Hradiště

572 535 911

 

MVDr. František Luňák
Zerzavice čp. 1933, Staré Město

572 553 143

 

MVDr. Radomír Mlejnský, MBA
Revoluční čp. 1506, 68601 Uherské Hradiště

725 761 501

 

Vapo spol. s r.o.
Žatecká čp. 661, 44101 Podbořany

415 237 701

415 214 406

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj
Lazy V čp. 654, 76001 Zlín

577 210 796

577 211 481

Krajská veterinární správa - Inspektorát Vsetín
Smetanova čp. 1484, Vsetín

571 412 033

571 413 007

Krajská veterinární správa - Inspektorát Zlín
Zarámí čp. 88, 76041 Zlín

577 653 111

577 011 114

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

KVV Zlín
Štefánikova čp. 167, 76030 Zlín

973 458 801

973 458 800

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
U Nemocnice čp. 980, 75742 Valašské Meziříčí

571 758 111

 

ZZS Zlínského kraje, pobočka Valašské Meziříčí
U nemocnice čp. 1511, 75701 Valašské Meziříčí

571 610 876

571 610 875

 

Soubor: kontakty-subj_2.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

18.09.2013, publikována: 18.9.2013