Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Velká Lhota

 

místo

obec

poloha na toku
[ř.km]

popis

tok neurčen

Propustek u č.p.28

Velká Lhota

0,8 - 0,85

Trubní propust pod cestou, dojde k přelití cesty a masivnímu ohrožení č.p.28 .

ID toku 405 270 002 500

Propustek u č.p.42

Velká Lhota

0,66 - 0,675

Propustek pod cestou, dojde k přelití cesty.

ID toku 405 270 002 500

Propustek u č.p.85

Velká Lhota

0,43 - 0,41

Trubní propust pod cestou, dojde k přelití cesty.

ID toku 405 270 002 500

Propustek u č.p.38

Velká Lhota

0,29 - 0,3

Trubní propust pod cestou, dojde k přelití cesty a ohrožení garáže nad mostem,

ID toku 405 270 002 500

Propustek u č.p.105

Velká Lhota

0,08 - 0,087

Trubní propust, dojde k přelití komunikace.

ID toku 405 250 003 800

Propustek u č.p.78

Velká Lhota

0,01 - 0,02

Trubní propust, dojde k přelití komunikace a ohrožení č.p.78.

ID toku 405 250 002 600

Tok: 405250002800

Most u č.p.98

Velká Lhota

0,04 - 0,05

Hrozí kumulace spláví a přelití komunikace.

ID toku 405 250 002 800

Tok: 405270001400

Propust II nad č.p.31

Velká Lhota

1,185 - 1,192

Trubní propust, dojde k přelití komunikace.

ID toku 405 270 001 400. Situaci zkomplikuje ocelové neodnímatelné zábradlí.

Propust I nad č.p.31

Velká Lhota

0,19 - 0,2

Trubní propust, dojde k přelití komunikace.

ID toku 405 270 001 400

Tok: 405270002500

Lávka k č.p.28

Velká Lhota

0,6 - 0,6

Hrozí stržení a nápěch.

ID toku 405 270 002 500

Tok: 405270003900

Propustek u č.p.4

Velká Lhota

0,13 - 0,14

Trubní propust, dojde k přelití cesty.

Situaci zkomplikují ploty přímo pod vyústěním trouby. ID toku 405 270 003 900

Vesník 405270001800

Propust nad č.p.20

Velká Lhota

1,52 - 1,53

Nekapacití trubní propust pod komunikací.

Lávka k č.p.22

Velká Lhota

1,29 - 1,29

Hrozí stržení lávky a nápěch na trubní propusti o 20 m níže.

Propust k č.p.22

Velká Lhota

1,26 - 1,265

Trubní propust, hrozí nápěch.

Komplikace způsobí stržení lávky nad mostkem.

Mostek nad č.p.23

Velká Lhota

1,23 - 1,24

Nekapacitní mostek, kumulaci spláví způsobí meandr toku.

Lávky u č.p.23

Velká Lhota

1,21 - 1,23

Více lávek, hrozí stržení.

Klenbový most

Velká Lhota

0,52 - 0,53

Kapacitní most, hrozí však kumulace spláví z porostů a zahrad.

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 17 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.09.2013
 

 

 

Soubor: p--moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

18.09.2013, publikována: 18.9.2013