Hlásné profily

  Přílohy 

Hlásné profily

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Velká Lhota

tok
(povodňový úsek)

kategorie: název

profil
ID

stupeň

stav
[cm]

průtok
[m3/s]

Provozovatel

ORP
obec

Bystřice: ř.km 4,7
(Valašská Bystřice - ústí do Vsetínské Bečvy)

A: VD Bystřička
evidenční list

323

1.SPA
2.SPA
3.SPA

80
90
110

8,75
11,8
19,25

Povodí Moravy Brno
stav: aktuální

Vsetín
Bystřička

Bystřice: ř.km 7,74
 

C: LG Bystřička nad přehradou

PMO36

1.SPA
2.SPA
3.SPA

20
40
80

0
0
0

PMO - Závod Horní Morava
stav: aktuální

Vsetín
Malá Bystřice

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.09.2013
 

 

Soubor: p__Hlasne_profily.htm


Přílohy > Hlásné profily

 | nahoru |

18.09.2013, publikována: 18.9.2013