Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

povodňový plán obce Velká Lhota

Obec s rozšířenou působností:

Valašské Meziříčí

Kraj:

Zlínský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb.:

Povodí Moravy, s.p.

Podpis: Ing. Marek Viskot

 

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Podpis: Ing. Čeněk Mašek

Dne: 22.02.2013, č.j. 04567/201317878/2013

 

Schválení povodňového plánu obce:

Podpis: Obec Velká Lhota

Dne: ..., č.j. ...

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 18.9.2013

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm


 | nahoru |

18.09.2013, publikována: 18.9.2013