- 1 -

1. SPA – stav bdělosti

- 2 -

2. SPA – stav pohotovosti

- 3 -

3. SPA – stav ohrožení

- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizace dPP

aktualizovat podklady

Automatické stanice s přenosem

- B -

Bleskové povodně - tabulka

Boční panel - legenda

Bystřička - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 15.12.2012 

- C -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Český červený kříž (ČČK)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Český rybářský svaz, o.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

ČEZ Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Činnost členů povodňové komise

Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí

činnost PK

ČRS MO Vsetín [7045]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

ČRS Výbor územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Doprava - mapa

Důležité organizace

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuace osob

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.05.2014 

- G -

Geomorfologické poměry

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

Historické povodně

HIZ

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba při přívalových povodní

Hlásná služba při přívalových povodních

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.05.2014 

Hlásné profily a jejich kategorie

Hydrologická předpověď

Hydrologické informační zprávy

Hydrologické poměry

HZS - Územní odbor Vsetínsko

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

HZS - Územní odbor Vsetínsko, pracoviště Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

HZS Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Charakteristika ohrožených objektů

- I -

Identifikace pracoviště povodňové komise

informace - telefon

Informační lišta

IVNJ

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

IconPopis území
IconPOVIS, MV a ČSÚ: generováno 30.11.2012 

Klasická legenda

Klimatologické poměry

kontakty - důležité organizace

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Územní pracoviště Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje - pk

Krajská povodňová komise Olomouckého Kraje - pk

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Krajský úřad - Zlínský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

KVV Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

- L -

Legenda

Lesy České republiky, s.p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

- M -

Malá Bystřice - pk

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2012 
IconPOVIS pk: generováno 15.12.2012 

Manipulace na vodních dílech

Mapa

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Městský úřad Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Metodické pokyny

MěÚ Vsetín - Odbor životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Ministerstvo životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Místa ohrožení ledovými jevy

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Místa s urychleným odtokem

Místopředseda povodňové komise

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Nebezpečné objekty - tabulka

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

Obecní úřad Malá Bystřice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Objekty dPP - mapa

objížďky

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Oblastní spolek ČČK Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconCharakteristika ohrožených objektů
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty - tabulka

Opatření po povodni

Opatření za povodně

Organizace dopravy

Organizace povodňové ochrany

ORP Rožnov pod Radhoštěm - pk

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconPOVIS pk: generováno 15.12.2012 

ORP Valašské Meziříčí - pk

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconPOVIS pk: generováno 15.12.2012 

ORP Vsetín - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2012 

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

- P -

PČR - Obvodní oddělení Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

počet obyvatel obcí ORP

IconPopis území
IconPOVIS, MV a ČSÚ: generováno 30.11.2012 

Podle dešťových srážek

Podle hlásných profilů

Podle ledových jevů na tocích

Policejní prezidium České republiky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Policie ČR, Územní odbory Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Popis území

IconPopis území
IconPopis území

poruchy - telefon

Postupové doby

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povinnosti povodňových orgánů

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Povodí Moravy, státní podnik

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Povodňová kniha

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise

Povodňová komise obce

Povodňová opatření

Povodňové orgány

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Povodňové prohlídky

PPVN

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

Předpovědní povodňová služba

IconPředpovědní povodňová služba
IconPředpovědní povodňová služba

Předpovědní výstražné informace

Předseda povodňové komise

Přehled vyrozumění

Přenos informací při povodni

Přípravná opatřeni

Přirozená povodeň

Příslušný vodoprávní úřad

Přívalové povodně - tabulka

PVI

- R -

Reader

revize

RWE Distribuční služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Ředitelství České inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

- S -

Sdružená srážková informace

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Soubor map

Souhrnná zpráva o povodni

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 29.05.2014 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Správci vodních toků

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Srážkoměry

Stanovená záplavová území

Stanovení stupňů povodňové aktivity

Státní veterinární správa ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Stavy na vodních dílech

Stavy v hlásných profilech kategorie A,B

Stavy v hlásných profilech kategorie C

Stromová legenda

Stupně povodňové aktivity

- T -

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
Iconpk-upk

uzavírky

Uživatelská mapa

- V -

Valašská Bystřice - pk

varování a informování obyvatelstva

VD Bystřička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

VD Karolinka

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Velká Lhota - pk

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I – III. kategorie
IconVodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I.- III. kategorie
IconVodní díla IV. kategorie
IconPOVIS: generováno 29.05.2014 
IconPOVIS: generováno 29.05.2014 

Vodní nádrže I – III. kategorie

Vodní nádrže IV. kategorie

Vodní toky

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky
IconVodní toky
IconPOVIS: generováno 30.11.2012 

Vodní toky a díla - mapa

Vodovody a kanalizace Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Vsetín - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 15.12.2012 

Vsetínská nemocnice a. s

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

vybavení pracoviště

Vybavení pracovníků do terénu

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Vyhlášky

vyhodnocení povodně

Významné vodní toky

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Zapisovatel

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 01.06.2014 

Zásady vyhlašování SPA

Zdravotnická záchranná služba Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 01.06.2014

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

zpracovatel

zpráva o povodni

Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zvláštní povodeň