- 1 -

1.stupeň - bdělost

- 2 -

2.stupeň - pohotovost

- 3 -

3.stupeň - ohrožení

- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

Asanace, s.r.o. Žichlínek

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ASAP s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ASAVET, spol. s r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Boční panel - legenda

Bystřička - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
Iconpk: generováno 30.11.2012

- C -

ČD - Telematika a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Česká pošta, s. p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ČEZ a.s. Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ČEZ Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ČEZ, a.s. - poruchy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ČHMÚ - pobočka Ostrava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Činnost a jednání povodňové komise

Činnost občanů při povodni

Činnost PK při povodni při jednotlivých SPA

Činnosti složek IZS

ČRS MO Rožnov pod Radhoštěm [7033]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

ČRS MO Valašské Meziříčí [7042]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Dokumentace a vyhodnocení

Doprava - mapa

Druh a rozsah ohrožení povodní

Důležité organizace

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuace

Evakuace hospodářských zvířat

Evakuační místa

IconEvakuační místa a místa soustředění
IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 18.09.2013 

- G -

Geomorfologická charakteristika

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

Hlásná povodňová služba

Hlásné profily

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 18.09.2013 

Hlídková služba

Hydrologická charakteristika

HZS - Územní odbor Vsetínsko

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

HZS - Územní odbor Vsetínsko, pracoviště Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

HZS - Územní odbor Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

HZS Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Charakteristika území

- I -

informace - telefon

Informační lišta

INPOST, spol. s r.o.  pobočka Uherské Hradiště

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Klasická legenda

Klimatická charakteristika

kontakty - důležité organizace

Kontakty - POVIS

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje - pk

Krajská povodňová komise Olomouckého Kraje - pk

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Krajská veterinární správa - Inspektorát Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Krajský úřad - Zlínský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Kritická místa

IconOhrožené objekty a kritická místa
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

KVV Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

- L -

Ledové jevy

Legenda

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Letecká meteorologická služba

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

- M -

Malá Bystřice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
Iconpk: generováno 30.11.2012

Mapa

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Městský úřad Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Městský úřad Valašské Meziříčí - vodoprávní úřad

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Metodické pokyny

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Moravská vodárenská, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

MVDr. František Luňák

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

MVDr. Radomír Mlejnský, MBA

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

NET4GAS, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

Objekty dPP - mapa

Objízdné trasy

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Odvětvové normy

Ohrožené objekty

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Opatření po povodni

opatření při nebezpečí povodně

Opatření za povodně

ORP Rožnov pod Radhoštěm - pk

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2012 

ORP Valašské Meziříčí - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 

ORP Vsetín - pk

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2012 

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

Ovlivnění povodně lidským faktorem

- P -

PČR - Obvodní oddělení Jablůnka

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

PČR - Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

PČR - Obvodní oddělení Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Policie ČR, Územní odbory Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Povodí Moravy, státní podnik

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Povodňová kniha

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise obce

Povodňová opatření

Povodňové orgány

IconPovodňové orgány
IconPovodňové orgány daného území

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Povodňové prohlídky

Povodňové zabezpečovací práce

PPVN - mapa

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

Předpovědní povodňová služba

Přípravná opatření

Přirozená povodeň na tocích

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená přívalová povodeň

Příslušný vodoprávní úřad

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

- R -

Reader

revize

Rozvodné závody Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Růžďka - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
Iconpk: generováno 30.11.2012

RWE

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

RWE - Severomoravská plynárenská, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

RWE Distribuční služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

RWE Energie, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

RWE GasNet, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

RWE Transgas, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

- S -

Severomoravská energetika a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Soubor map

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 18.09.2013 

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Správci vodních toků

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconPředpovědní povodňová služba
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Stromová legenda

Stupně povodňové aktivity

- T -

Technické prostředky

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Telefonica O2 Czech repulic, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
Iconpk-upk

Uživatelská mapa

- V -

Valašská Bystřice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
Iconpk: generováno 30.11.2012

Vapo spol. s r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Velká Lhota - pk

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 

Veteriární klinika

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Vidče - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
Iconpk: generováno 30.11.2012

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vodafone Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Vodní toky

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky
IconVodní toky
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Vodní toky a díla - mapa

Vodovody a kanalizace Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - provoz Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

Vyhlášky

Vzor varovných zpráv

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Zaměření povodňových prohlídek

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 18.09.2013 

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

zpracovatel

Zpráva o povodni

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zvláštní povodeň

ZZS Zlínského kraje, pobočka Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 18.09.2013